Vážení hostia

Od 15. októbra vstupujú do platnosti nové opatrenia súvisiace s vírusom COVID 19. Tréningy môžu prebiehať v maximálnom počte  6 osôb na jeden kurt. Úrad verejného zdravotníctva vydal nasledujúce opatrenie: „S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.“

V praxi to teda znamená, že individuálne tréningy do maximálneho počtu 6 osôb/kurt môžu pokračovať, ale len po splnení prísnych hygienických opatrení. Samozrejmosťou je aj to, že osoba vykonávajúca športovú činnosť nemusí mať rúško, ale pri vstupe ako aj odchode zo športoviska musia byť horné aj dolné dýchacie cesty prekryté.

Aj naďalej platí, že výnimku zo zákazu usporadúvania hromadných podujatí majú najvyššie súťaže v hokeji, futbale, hádzanej, basketbale a volejbale, pričom prebiehať budú bez obecenstva.

Kompletné opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva nájdete tu…

Fitness

Otvorený priestor v ktorom si miesto na cvičenie nájde určite každý.

 

Viac

Tenis

Hrajte tenis počas celého roka v našej krytej tenisovej hale

 

Viac

Bowling

Štvorica bowlingových dráh je zárukou skvelej zábavy.

 

Viac

Badminton

Viacúčelová hala so štyrmi badmintonovými kurtami.

 

Viac

Stolný tenis

Dvojica stolnotenisových stolov

 

Viac

Detaily Rezervácie
Vaše údaje
Rezervácia nie je záväzná pokiaľ nie je potvrdená zo strany recepcie